Kapitelhuset
Kapitelhuset
Foto af østside

                                        

Kapitelhuset, som det ser ud i dag på sydsiden af Domkirken og set fra (syd-)vest.