Kapitelhuset
Kapitelhuset
Bebyggelseshistorie

                                                   

Kapitelhuset, som det så ud frem til 1859.

Kapitelhuset, som i dag ser ud som én bygning, er resultatet af en ret indviklet bygningshistorisk udvikling, som har strakt sig fra 1200-tallet til forrige århundrede. Først har der været en lille enetages bygning fra ca. 1200, bestående af det nuværende præsteværelse ("d") og den lille forstue nord for denne ("c").

Ved ombygningsarbejder i begyndelsen af det 20. århundrede har man fundet spor af det ældste Kapitelhus' eller snarere sakristis sydgavl, et meget ejendommeligt og fint stykke murværk, som stammer fra domkirkens oprindelige korsarm. Næste stadium har bestået i at forlænge huset i syd med den nuværende skriftestue. Så har udviklingen af Sakristiet/Kapitelhuset stået stille til lidt ind i 1300-tallet, da man har bygget den øverste etage på og tilføjet den lille, halvtags tilbygning imod vest ("e"). Sidst byggedes vagtstuen for sakristanen og taget blev lagt om. De seneste ombygninger af Kapitelhuset er foretaget i nyere tid. I 1859 fjernede man vagtstuen, udhænget mod øst (vist på billedet her nærmest kirken. Man byggede senere den såkaldte Dronningetrappe; den stod færdig inden Kong Christian IX's bisættelse i februar 1906. Arbejdet var sat i gang , fordi det ved kongelige begravelser havde vist sig at være livsfarligt for ældre, stivknæede personer at benytte de gamle trapper. Når Følget ved en kongelig begravelse kom fra Palæet, over Absalonsbuen ind i Domkirken, måtte det benytte Kapitelhusets trapper for at komme ned fra pulpituret i kirken.