1914            Skt. Laurentii katolske Kirke
Set fra øst

Skt. Maria Hospital

                                                   

Den katolske Skt. Laurentii Kirke på Frederiksborgvej bygges 1914. Her er den set fra nord.

Den katolske menighed i Roskilde er grundlagt af den monfortanske bevægelses hollandske kongregation . I foråret 1901blev der indgået en aftale mellem Montfortanernes kongregation og den daværende katolske biskop von Euch i København. Kongregationen, der havde mission som hovedformål, skulle sende præster til det relativt nye missionsområde i Danmark, som præstemæssigt ikke kunne dække, hvad der var behov for. Biskoppen havde bestemt, at Roskilde skulle være montfortanernes danske hovedstation, og herfra skulle de så grundlægge og opbygge menigheder forskellige steder på Midtsjælland.  Nordsjælland skulle gives i en anden kongregations varetægt og Sydsjælland i en tredies.

Således gik det til, at tre montfortanere fra den hollandske provins midt i 1901 bosatte sig i Roskilde og faktisk på bar bund begyndte opbyggelsen af en menighed her. Udviklingen så herefter sådan ud:

Igennem 1900-tallet har kongregationens hollandske provins stillet ca. 40 patres og 12 lægbrødre til disposition for kirken.

Visdommens Døtre fulgte i montfortanernes kølvand og ankom til Roskilde i 1903, hvor de, på præsternes anbefaling, byggede og indrettede det topmoderne Skt. Maria Hospital (1905).