Sortebrødrene
Sortebødre Kloster
Sortebrødreklostre
Klosterets afvikling
Skt. Catharina

Roskilde år 1400 (Minibyen)

                                                                         

Sortebrødrene var de første tiggermunke i Roskilde, og deres kloster blev bygget mod nordøst i det område, hvor nu Det adelige Jomfrukloster / Roskilde Kloster ligger. Klostret lå østligere på grunden og ude i nuværende Skt. Pedersstræde (med indgang, hvor Munkebro (deraf gadenavnet) ender) og nordligere end de nuværende bygninger. Der er fundet sparsomme murrester og begravelser i dette område. Klosterkirken var viet til Skt. Catharina. Billedet herover viser klosteret, som det ser ud som model i Roskilde Miniby.

Tegningen herunder bygger på Resens kort, men der er ikke andre billeder, og da Resen så mange andre steder er meget upålidelig, er billedet her kun gætværk. Klostergården med fratergang ses nordligst (øverst).

Klosterets jorder lå nord for bygningerne, hvor nu Folkeparken og Kongebakken ligger. Klostret havde sin egen udgang af byvolden ("Munkegabet"), og Sortebrødre Mølle ligger i nærheden (i dag Rimors Mølle). I nærheden af klostret og Munkegabet må ladegården have ligget. Her var der også en tegllade, så munkene solgte mursten.