1280                  Skt. Clara Kloster
Skt. Clara Kloster
Tuttesti
                                                             

Skt. Clara Kloster får ved brev bekræftet af rådmænd og borgere i Roskilde, at klosteret har fået overladt et stykke jord, der lå mellem klosteret og "den for alle tilgængelige gade" øst for klosteret under den betingelse, at klosteret "på egen bekostning skal forsyne fornævnte gade med træbroer og stenbroer og istandsætte den til evig tid, når og hvor der viser sig mangler ved den". Gaden er nøje afgrænset i brevet som det stykke, der gik mellem voldgraven og "det vandløb, som flyder fra det gamle Hospitals mølle". Det må være Sank Clara Mølle, og gaden må være Tuttestis forlængelse uden for volden: Forbindelsen til Skt. Jørgensbjerg og havnen. Derfor har det været så vigtigt for borgerne at få understreget, at vejen skulle vedligeholdes.