Gråbrødrene
Gråbrødre Kloster

                                              

Gråbrødrenes Kirke var rig, og den har derfor været velforsynet med relikvier. Der eksisterer to fortegnelser, som omtaler 501 mærkelige sager. Først er der en større mængde "personlige" relikvier af apostle (f.eks. knogler og skægstumper fra Skt. Peter) og martyrer, af Jomfru Maria (noget af hendes mælk!) og Johannes Døberen (et stykke af den sten, han stod på, da han døbte Jesus), af helgener, også af de nordiske som Ansgar, Birgitta, Olav, Knud Konge og Knud Hertug samt Vilhelm af Æbelholt. Dernæst er der en mængde sager, som nærmest kan sammenlignes med souvenirs. Blandt disse kan nævnes et stykke af Herres kors, et stykke af hans grav, et stykke af Moses' brors, Arons, stav. Alt dette, der forekommer underligt i dag, har haft stor betydning for datidens mennesker. Mange af relikvierne har været gaver til klostret. Vi ved, at kong Hans' enke, dronning Christine, skænkede 22. Alle disse skatte blev opbevaret i kostbare og mærkelige gemmer, i beholdere dannet af strudsæg, i skrin af sølv eller elfenben m. m. Der er ikke bevaret en eneste af alle disse relikvier til i dag. Gråbrødrene i Roskilde havde også samlet sig et bibliotek. Det blev efter reformationen overgivet til Domkapitlet, men er senere forsvundet.