Gråbrødrene
Gråbrødre Kloster
Roskilde år 1400 (Minibyen)

                                                                     

Gråbrødre Kloster, som det ser ud på modellen Roskilde Miniby, som forestiller Roskilde år 1400. De to følgende billeder viser samme motiv, blot set fra forskellige vinkler.