1855                   Storebørs 
Før branden
Gården

                                                      

Købmandsgården ”Store Børs” på havnen brændte 1855. I stedet opførtes den nuværende Børs (skibsproviantering) med butik, boliger, kornloft og brændevindsbrænderi i gården.