Svogerslev Kro
Svogerslev Kro

Der findes en del gamle billeder af kroen. Her er et fra 1914.

                                                         

Svogerslev Kro hørte som under Ledreborg Gods og godset havde i 1800-tallet tre kroer under sig. I 1808 ville Grev Holstein have nedlagt de to mindst indtægtsgivende nemlig Maglebro og Svogerslev. Dette fremgår af en skrivelse til amtmand Treschow. Amtmanden ville også have kroen nedlagt bl.a. fordi den efterhånden var uden betydning for de rejsende. Den lå nu kun 1 times kørsel med diligencen fra Roskildes bymidte. Amtmanden betragtede stedet som lastens hule, hvor egnens unge mænd hendrev alt for meget tid og blev "ført i uføre". Kroen blev efterhånden kun benyttet af slagtere, prangere og kvægdrivere. Amtmanden bemærker da også at "det er sørgeligt at se så mange unge mænd, som ved nyttige næringsveje kunne gavne staten, at hendrive deres kraftfuldeste alder med at være kromænd og øltappere; stod denne vej dem ikke åben, skulle de i deres unge år gøre sig duelige til en gavnlig næringsvej. Desuden betragtede han den som lastens hule, hvor alskens dårligdom blev udklækket og som kunne føre den sunde og retskafne bondebefolkning direkte ud i uføret". Uføret vidste han også, hvad var:  "Ikke mindst udbreder slagtersvende og prangere elskovssygen blandt bondealmuen; endog af den årsag og deres øvrige forlokkelser bør dem ikke gives anledning til at opholde sig i landsbyen".