1842                Katedralskolen
Den gamle latinskole

Tegning

Fotografi

Den nye katedralskole

Tilbygning

                                                        

Katedralskolen får 1842 sin nye bygning over for Domkirken. Her ligger skolen til 1969, da staten bygger nye bygninger i sydvestkvarteret og skolen flytter. 1971 flytter Amtsgymnasiet ind i de gamle bygninger, efter om- og tilbygninger.