Allehelgens Kirke
Rundkirke
Farvelagt tegning
Udgravning
Model af den nye kirke

                                                

Da rundkirken (mørkebrun) blev for trang (fordi befolkningstallet i Roskilde steg kraftigt i 1100-1250) og den skulle udvides for stadig at kunne fungere som sognekirke, byggede man den om, så den blev helt almindelig at se på: Skib, kor og våbenhus. Det er sket ret tidligt efter 1200. Det ses af grundplanen her. 

Det ses også, at der er mange begravelser INDE I kirken (rundkirken) - og udenfor tæt på kirkemuren, gerne under tagdryppet fra regnen, der faldt ned fra det indviede hus. Jo tættere alteret eller tagdryppet, man kunne blive begravet, jo bedre var det, for jo mere kunne man være sikker på at blive godt modtaget i det hinsides. Netop behovet for gode (og dyre) begravelsespladser er en af grundene til, at der i den katolske middelalder blev bygget så mange kirker i byerne, også i Roskilde. Ønsket om at få en god grav kunne få en rigmand til at investere i at få en ny kirke opført. Og stifteren kunne meget vel være den person, som var gravlagt ved alteret (den sorte grav).