Vor Frue Kirke
Vor Frue Kirke

Hahnske kapel

Krabbernes kapel

                                                                             

De ældste grave i og ved kirken er fra den katolske tid - nok mest døde nonner. Efter reformationen blev en del præster begravet i kirken, og der er bevaret 13 ligsten (hvoraf de tre dog er fra katolsk tid). En af disse (billedet herover) er lagt over  Evert Grubbe, som døde 1492 og var klosterets forstander. På ligstenen ses hans våbenskjold.

De to vestlige forlængelser af sideskibene er indrettet som gravkapeller. Det er sket ret sent, men gravene er gamle. I 1914 nedlagde man i domkirkens vestende nogle kapeller, fordi der skulle opføres et nyt begravelseskapel til kongefamilien. Begravelserne i de nedlagte kapeller blev overført til Vor Frue kirke, som nu, efter at menigheden var flyttet ud til kirken i Vor Frue landsby, var annekskirke til Domkirken. De to overflyttede gravkapeller er det Hahnske og Krabbernes kapel.