1865                 Vor Frue Kirke
Vor Frue Kirke

Våbenhusrestaurering

Nyt sideskib

                                                                             

Vor Frue Kirke på privat maleri. Kirkens hvælvinger var i meget dårlig stand, men i stedet for at reparere dem, valgte man at fjerne dem helt til fordel for et fladt bjælkeloft. Det flade loft havde nok været det oprindelige, hvælvingerne var kommet til i den gotiske periode. Så da loftet nu fik et romansk "look" igen, valgte man også at ændre de spidsbuede, gotiske vinduer til romanske og rundbuede. På de nedrevne hvælv havde der været mange kalkmalerier, som desværre røg med i købet ved romaniseringen.

Jacob Kornerup tegnede kirken og hvælvingerne, før man rev det hele ned. Her ses hvælvingerne mod øst. Man kan ikke se kalkmalerierne, for de var hvidtet over. Men kunne være hevet frem og malet op, hvis man ville bevare hvælvene. Det var faktisk først, da man bankede pudset ned, at man opdagede bemalingerne.
Dette gotiske indvidelseskors er det eneste minde om de forsvundne kalkmalerier. Det blev malet op 1865. Man malede denne slags kors, hvor vievandet, som blev stænket ud ved indvielsen, ramte væggen.

 Kirken blev restaureret frem til i 1888.