Vor Frue Kirke
Kirken i Vor Frue

 

                                               

Den nye Vor Frue Kirke på Tyrebakken ved daværende Køge Landevej. I dag er vejen ført uden om Vor Frue.