Vor Frue Kirke
Vor Frue kirke
 

                                                                   

Vor Frue Kirkes alter stammer fra Brix Michgells værksted. Brix kaldes også den finere roskildemester og har også lavet alteret i Svogerslev. Alteret her er fra 1620'erne. Reliefferne forestiller de 4 apostle samt engle med de redskaber, Jesus kom til at lide under: Stav med eddikesvamp, martersøjle osv. De kristne dyder er fremstillet som kvindelige hermer og bærer forskellige symbolske attributter: Tro = kors, håb = anker, kærlighed = børn, retfærdighed = sværd, klogskab = spejl og slanger, mådehold = kande og bæger.

Malerierne er fra slutningen af 1800-tallet. Constantin Hansen har malt nadveren i det store felt og vejen til Emaus i det øverste felt. Evangelisterne i de fire sidefelter er lavet af F. C. Lund.

Brix har også lavet kirkens prædikestol. Den er opdelt i 5 fag omgivet af dydshermer. De fem relieffer forestiller: Gravlæggelsen, Opstandelsen, Himmelfarten, Dommedag samt Christian 4.s kronede monogram.
Den latinske indskrift på stolens nederste frise lyder oversat: Denne prædikestol er udsmykket da den højædle
Peder Basse var lensmand og hr. Ole Christensen fra Roskilde var præst år 1623. Initialerne, I.P.K., står sandsynligvis for kirkens værge.

På billedet øverst ses tillige stolestaderne. De er lavet omkring 1650 af en anden roskildemester, Caspar Lubbeke. Han har også lavet Domkirkens orgelfacade fra 1654 og trægitrene på Trollernes og Krags kapeller. Staderne er udført med otte års mellemrum. Mandsstolene i sydsiden blev lavet 1649, derefter kvindestolene mod nord. Denne tidsforskel har sat sit præg på gavlens udformning. De er ens opbygget med fint, indlagt træarbejde, kaldet intarsia, og med et englehoved som top. Men kvindesidens engle er mere viltre, mere bruskede i deres barokudtryk end mandssidens. Englen her til højre er fra et kvindestade i nordsiden.