Vor Frue Kirke
Vor Frue kirke
Vor Frue Kloster

                                                                   

Af det middelalderlige inventar er intet bevaret i den gamle Vor Frue Kirke. Da Ny Vor Frue blev bygget i 1907 overførtes en del af inventaret fra den gamle kirke hertil: det gotiske korbuekrucifiks på billedet her, altersølvet samt trædøbefonten fra ca. 1700 med dåbsfad fra o. 1550.