Syvårskrigen 
Syvårskrigen

Krigen mellem Danmark / Frederik II. og Sverige/  Erik 14. af Sverige var ved at slide begge riger op. Borgere og bønder i begge lande blev forarmede p.gr.a. de mange skatter, der måtte betales for at holde krigen gående (i Danmark mest til løn til de dyre lejesoldater). Der indkaldes derfor til fredsforhandlinger, og da der var pest i København, fandt møderne sted i Roskilde. Danskerne prøvede at være snedige ved at samle store styrker (næsten hele hæren) i det vestlige Skåne. De danske forhandlere var rigshofmester Peder Oxe til Gisselfeldtkansleren Johan Friis til Borreby, rigsråd Holger Rosenkrantz til Boller og rigsråd Peder Bille til Svanholm. Forhandlerne bar sig snedigt ad ved at hente de svenske forhandlere ved grænsen mellem Småland og Skåne for at føre dem til Roskilde. De sørgede selvfølgelig for, at svenskerne ikke kunne undgå at se den store hær, så de kunne nå at blive rigtig skræmte. Det lykkedes delvis på mødet i Roskilde Domkirke 23/10, for de svenske udsendinge gik med til, at Sverige skulle betale en stor krigsskadeserstatning. Det ville lune meget godt i den slunkne danske krigskasse. De svenske underhandlere var bare to, nemlig rigsråd og hofmester Göran Eriksson Gyllenstierna og rigsråden Ture Pedersen Bielke. Hjemme i Stockholm havde hertug Johan (senere kronet som  Johan 3.) spærret sin nu sindssyge bror Erik 14. inde (senere døde denne i fængslet), og den nye svenske leder ville ikke acceptere den aftale, de to underhandlere kom hjem med. Så krigen fortsatte uden at krigslykken vendte eller bragte afgørelser med sig. Så to år efter måtte man - med polsk mægling - sætte sig til forhandlingsbordet igen, denne gang i Stettin. Danskerne insisterede på, at udgangspunktet for forhandlingerne skulle være den forkastede aftale fra Roskilde. Og sådan blev det. Det lykkedes ikke svenskerne at få fjernet så mange af aftalepunkterne, men én vigtig ting opnåede de dog, så at Stettinaftalen blev spiselig: De skulle ikke betale nær så meget i krigsskadeerstatning, som de var gået med til i Roskilde.