1548

Borgmester Villom van Seygens enke, Dorethe, og Sidsel Lerbæk brændes som hekse.

Efter kun ét år på posten som lensmandRoskildegård erstattes Peder Skram af Jacob Brockenhuus.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle