1659              Svenskekrigene
Carl X. Gustav
Stormen på København
Krigens gang
Margrethes kjole

Margrethes kjole samt hendes synål og fane blev taget fra domkirken af den svenske dronning, Hedvig Eleonore, mens hun opholdt sig i Roskilde. Alle de røvede genstande blev bragt til domkirken i Uppsala, hvor de stadig befinder sig.

Roskilde blev hårdt ramt under svenskekrigene. Alene af brød til svenske regimenter leverede byen 1.838.126 skålpund, af øl 14.917 tønder, af kød 14.437½ pund, o. s. v. Byen gjorde efter krigene sine tab op til i alt 108.796 rigsdaler, 4 mark (et enormt beløb omregnet i penge af i dag), ydet i underhold, leveret i varer, betalt i brandskat og for at undgå plyndring, som naturligvis alligevel ikke blev undgået, etc. etc. I summen er ikke regnet plyndringer, tyverier, ødelæggelser, tvangsleverede ”gaver” til officererne, voldtægt, mishandlinger, lemlæstelser og drab.

I Domkirkens store kannikekor brugtes, som alle store kirkekor, til mødelokale, og i domkirken er en lang række væsentlige møder holdt. I kirken gemtes kirkens skatte og klenodier. Carl X. Gustav, eller hans holstenske kone, stjal den vadmelsfane og den slibesten, som den svenske Kong Albrecht hånende havde sendt til Margrethe, samt Margrethes egen kostbare kjole. De tre ting vises i dag i Uppsala Domkirke, af fanen er dog kun stangen tilbage, og om tingene virkelig er hvad de giver sig ud for kan ikke siges, men det er uden tvivl de ting, der endnu 1658 blev vist frem i Roskilde Domkirke. I Roskilde ses endnu den tomme jernkrog, der bar fanen eller stenen.