Resens kort 1677

Roder

Forklaring på bebyggelse

Uden gadenavne