1984                    Lammegade

Lammegade består af socialt boligbyggeri i tæt/lav bebyggelse. I middelalderen lå her også en gade, som hed Lammegade, som løb i forlængelse af Gullandsstræde. Lammegade førte fra byen ud mod galgebakken, så før den fik navnet Lammegade, hed den Tyvestræde (fordi tyve, der skulle henrettes, skulle denne vej). I middelalderen lå her bl.a. en gård, som vikarernes procuratorie ejede. Endvidere 2 boder ejet af Skt. Gregors Alter. Og en gård tilhørende Peter Apostlens Alter.