Søholm
Søholms historie

Brugsstørrelser

Gods og arvedeling

Billeslægten

Bent Bille og sønnen Hans Bille får 1492 Søholm på Stevns med 42 gårde i arv efter faderen Torben Bille, som døde 1465.

 

Herred Sogn Byer Efter Sidsel Lunge Efter Torben Bille I alt

Stevns

                                   

Magleby

                                          

Søholm

                                          

-

                                           

Hovedgård

                                          

1

           

Sørup - 13

13

Store Heddinge

Tommestrup - 2

2

Sigerslev - 1

1

Lille Heddinge

Lille Heddinge

- 2

2

Holtug

Holtug - 5 (1 øde)

5

Hellested

Arnøje - 1 (øde)

1

Hellested - 1

1

Tybjerg

Vester Egede

Rønnede - 3

3

Storbede - 1

1

Bårse

Snesere

Brøderup - 8 (+ mølle) 9
Skuderup - 1 1
Allerslev Ammendrup - 1 1
Hammer

Hammer

Ring - 3 3
Mogenstrup Mogenstrup - 2 (+ mølle) 3
Horns Gerlev Landerslev - 1 1
Tuse Hørby Uglerup - 1 1
Fakse

Øster Egede

Egede

1

- 1
Egede by 1 - 1
Viverup 6 - 6
Ås 1 - 1
Atterup 1 - 1
Hejede 1 - 1
Kongsted Lystrup 1 - 1
Åstrup 1 - 1
Torup 4 (3) - 4
Hyllede 2 - 2
Lestrup 15 (12) - 15
Ulse Nielstrup 2 - 2
Olstrup 1 - 1
Ulse 1 - 1
Dalby Frenderup 1 - 1
Rode 4 (3) - 4
Dalby 1 - 1
Høsten 1 - 1
Borup 5 (2) - 5
Jenstrup 3 - 3
Kelstrup 1 - 1
Druestrup 6 - 6
Togerup 1 - 1
Tureby Kæderup 1 - 1
Fakse Tokkerup 1 - 1
Fakse 4 (2) - 4
Roholte Akselhoved 10 - 10
Mosebølle 2 - 2

I alt    

69 52 121

De grønne felter er fædrendegodset efter Torben Bille. De grå felter er det gods, han arvede efter moderen .

1 bol kan sættes til ca. 4 sjællandske normalfæstegårde. Der går 24 ørtug på et bol lig med 8 øre og 12 penninge på 1 ørtug, altså 36 penninge på 1 øre. Med 15 fæstere er man ikke en stor godsejer, men man var mere end en landsbyvæbner. 1 mark (skyldjord, guld eller sølv) svarer til 8 øre og altså også 24 ørtug. 1 mark (som er en senere betegnelse) svarer altså til 1 bol.