Svanholm 
Svanholms historie

Brugsstørrelser

Gods og arvedeling

Billeslægten

Peder Bille får 1492 Svanholm i Horns Herred med 25 gårde i arv efter faderen Torben Bille, som døde 1465.

 

Herred Sogn Byer Efter Sidsel Lunge Efter Torben Bille I alt

Horns

                               

Krogstrup

                                        

Svanholm

                                    

-

                                     

Hovedgård

                                    

1

                                    

Onsved - 3 3
Lyngerup - 1 1
Ferslev Venslev - 19 19
Volborg

Rye

Å mølle - 1 (mølle) 1
Sonnerup Englerup - 2 2
-
Sonnerup - 3 3
Broby 1 - 1
Tuse Hørby Uglerup 2 12 14
Mørkøv  Mørkøv 2 - 2
Stevns

 Holtug 

Holtug

3 - 3
Store Heddinge Tommestrup 1 - 1
Lyderslev Lyderslev 1 - 1
?? Tåstrup 1 - 1
Havnelev Havnelev 1 - 1
Varpelev Klippinge 2 - 2
Merløse Soderup  Ebberup 1 - 1
Fakse Kongsted Lestrup 1 - 1
Skovtorup 1 - 1
Dalby Borup 1 - 1
Ås 1 - 1
Fakse  Fakse  2 - 2
Ebbeskov 1 - 1
Sømme Svogerslev  Svogerslevgård 1 - 1
Fyn Sentved 1 - 1
Torup 1 - 1
Lindeskov 1 - 1
Lolland 5 byer 6 - 6

I alt

35,5 49 84½

De blå felter er fædrendegodset arvet efter Torben Bille. De grå felter er det gods, han arvede efter moderen .

1 bol kan sættes til ca. 4 sjællandske normalfæstegårde. Der går 24 ørtug på et bol lig med 8 øre og 12 penninge på 1 ørtug, altså 36 penninge på 1 øre. Med 15 fæstere er man ikke en stor godsejer, men man var mere end en landsbyvæbner. 1 mark (skyldjord, guld eller sølv) svarer til 8 øre og altså også 24 ørtug. 1 mark (som er en senere betegnelse) svarer altså til 1 bol.