Lutherske bisper Sjællands Stift

1536-1560 Peter Palladius Sjællands første lutherske superintendent (biskop) ved reformationen 1536. Han sad i embedet til sin død i 1560.
1560 -1569 Hans Albertsen  
1569 -1590 Povl Johan Madsen  
1590 -1614 Peder Wiinstrup Han kronede Christian IV i Vor Frue Kirke i København 29/8 1596.
1614 -1638 Hans Poulsen Resen Blandt hans tilhængere i hans hårdhænde kamp mod "kryptocalvinister" var foruden efterfølgeren Jesper Brochmand tillige Caspar Bartholin, teologisk professor og kannik i Roskilde.
1638 - 1652 Jesper Brochmand Fra Køge skrev en stor dogmatik Universae Theologiae Systema 1633.Heri fremstillede han hele Luthers lære.
1652 - 1653 Hans Hansen Resen Søn af Hans Poulsen Resen
1653 - 1655 Laurids Scavenius Scavenius betyder "fra Skagen".
1655 - 1668 Hans Svane Han blev en af de varmeste fortalere for indførelse af enevælde i forbindelse med stændermødet 1660. Han nåede at få titlen ærkebiskop.
1668 - 1675 Hans Wandal Skrev et kæmpeværk, Jus Regium, om den enevældige monarks rettigheder. Han salvede i Frederiksborg Slotskirke Christian V.  
1675 - 1693 Hans Bagger Udarbejdede i 1685 et nyt kirkeritual
1693 - 1710 Henrich  Bornemann Var hysterisk og førte mange sager.
1710 - 1737 Chr. Willumsen Worm Førte konfirmationen ud i livet. Har givet navn til "Bispegården" i Gl. Lejre, hvor han havde lystgård.
1737 - 1757 Peder Hersleb Stod bag Frederik IV's rytterskoler.
1757 - 1783 Ludvig Harboe Skrev en del bøger om historie og ejede selv en betydelig bogsamling. Er kendt som en mild og omgængelig mand. 
1783 - 1808 Nic. Edinger Balle Gjorde meget ud af undervisning, men blev også kritiseret for, at han lod sig nøje med udenadslære hos eleverne.
1808 - 1830 Friederich C. Münter Stod bag oprettelsen af præsteskolen, pastoralseminariet.
1830 - 1834 Peder Erasmus Müller  
1834 - 1854 Jacob Peter Mynster Grundlagde kirkens højkirkelige retning.
1854 - 1884 Hans Lassen Martensen Var social bevidst og støttede arbejderne.
1884 - 1895 Bruun Juul Fog  
1895 - 1909 Thomas Skat Rørdam  
1909 - 1911 Peder Madsen  
1911 - 1922 Harald Ostenfeld 1922 udskilles Roskilde Stift af Sjællands Stift. Roskilde får atter en biskop.

Katolske bisper

Lutherske biskopper i Roskilde