Düben grever
               
 
                             
                               
              Introduceret på Riddarhuset 1743 som grevelig slægt nr. 80          
                               
                               
        Joachim Düben  ~ Margareta Spegel                
        til Runsa, Ed, Stockholm ~ 1719                
        Kopist i kancelliet 1694, kancellist 1695 * 24/1 1688 † 23/3 1760                
        Registrator 1704, referendariesekretær 1707 d.a. ærkebiskop doktor Haqvin Spegel                 
        Adlet 2/5 1707  & Anna Schultin                
        Fanget ved Perevolotjna 1709 Adlet 23/5 1719                
        Fange i Moskva Ikke introduceret                
        Kancelliråd også i felten 1717
 
                 
        Statssekreterær udenrigsexpeditionen 1719                    
        Friherre 21/5 1719                     
        Statssekreterær krigsexpeditionen 1719                    
        Hofkansler 1723                    
        Rigsråd 1727, kancelliråd 1727                    
        Greve postumt 7/7 1731                    
        Grevelig slægt nr. 80                    
        * Stockholm 22/8 1671 † Stockholm 30/11 1730                    
        Bisat i Jakobs kirke                    
        Begravet i egen grav i Linköpings domkirke                    
                               
                               
                               
                               
                               
     
 
   
 
 
 
 
 
         
        Carl Vilhelm Düben  ~ Ulrika Düben Ulrika Eleonora von Düben  ~ Nils Adam Bielke         
        Greve Friherreinde Grevinde Greve        
        Kancellist indenrigsexpeditionen 1742 ~ Riksten 28/7 1768 * Stockholm 18/3 1722   ~ Stockholm 14/4 1757        
        Hofjunker 1743     † Ulfsunda 23/8 1758            
        Kancellist udenrigsexpeditionen 1744                    
        Kommissionssekretær i Berlin 1747                    
        Kammerherre hos Lovisa Ulrika 1751                    
        Dronningens hofmarskal & overkammerherre 1761                    
         Envoyé i Petersborg 1763                    
        Hofkansler 1764                    
        Præsident i kammerrevisionen 1769                     
        Medlem af riddarhusdirektionen 1772                    
        Overombudsmand 1787, rigsråd 1788                    
        Medlem af kongens højeste domstol 1789                    
        * 2/2 1724 † Stockholm 29/12 1790                    
                               
                               
                               
                               
                               
                               
     
 
   
 
 
 
 
 
         
        Gustaf von Düben   ~ Lovisa Henrietta Renata August Ulrika Eleonora Düben   ~ Claes Rålamb        
        Greve Grevinde af Schönburg-Wechselburg Grevinde Friherre        
        Fænrik livgrenaderregimentet 1792 ~ Glauchau, Sachsen 7/4 1806 Hoffrøken hos hertuginden af Södermanland Overhofstaldmester        
        Løjtnant 1795     * 19/8 1769 † Strängnäs 9/2 1847 Rigets herre        
        Kavaller hos hertuginden af Södermanland 1795         ~ Stockholms slot 18/5 1794        
        Stabskaptajn Kalmar regiment 1798-1810                    
        Chargé d'affaires ved kejserhoffet 1802                    
        Kammerherre                    
        * 1/4 1774 † Petersborg 22/6 1812                    
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
       
Gustaf Düben   ~
Ebba Catharina Lovisa Fredrika 
Julia Emerentia Düben  ~
Johan Carl Åkerhielm
       
        Greve Grevinde Löwenhielm Grevinde Friherre af Margretelund        
        Stabskornet livgarden til hest 1826  ~ 3/11 1837 * Wien 26/10 1811  Landshøvding        
        Løjtnant 1829     † Dylta 9/8 1837  ~ Drottningholm 7/5 1835        
        Kongens ordonnansofficer 1834                    
        * Wien 23/1 1808 † Stockholm 2/12 1838