Domskolen
Domskolen
Bevaret domskole

Model af skolen

Nyere tegning

                                                

Domskolen nordvest for domkirken. Huset er bygget ind i muren omkring domkirken og dens kirkegård, og den nåede adskillige ombygninger, inden den blev revet ned.

Skolen var bygget solidt af tegl i to stokværk og med loft på et fundament af store kampesten. Murene var alentykke og huset var 28 m langt. Oprindeligt var der kamtakkede gavle og 15 fag "hvælvede blyvinduer" i hvert stokværk og på begge sider. Foruden klasselokaler i underetagen var bygningen på første sal bolig for rektor og hørerne (lærerne).