998               Tingstedet
Forstørrelse
Sten i dag
Tingstedet

Ud for Bondetinget 4 er der flere gange fundet store sten, som sikkert er rester efter en jættestue på stedet. Billedet her viser udgravninger i 1930. Nogle af stenene står i dag ud for den gamle rektorbolig i Skolegade. Ved jættestuen har bønderne fra Sømme Herred måske holdt ting.