1585                  Tingsted
Kæmpehøjen
Tingstedet

Sømme herred

På denne tegning af Bondetinget i 1800-tallet ses til venstre de lave huse i gaden, til højre et grønt område, som kunne være det gamle tingsted, ja måske resterne af en kæmpehøj. Det er antageligt tingstedet, der har givet navn til Bondetinget, men ud fra, at vi ved, at tingstedet ligger i det, der nu er Roskilde, kan vi gætte os til, at Roskilde engang har heddet Sømme/Søum/Seem.