1028

Ulf Jarl dræbes af kong Knuds mænd 29/9 (Mikkelsmesse) ved morgenmessen i selve domkirken. Det regnes for en stor synd at slå ihjel (og i det hele taget at bære våben) i en kirke, så Knud må betale en stor bod til enken. Ulf Jarl er far til den senere konge Svend Estridsen (som altså bærer sin moders navn).

 
  

Første sikre udmøntning i Roskilde foretages af Knud den Store . Hans lokale møntmester hedder Brun.

Den første kirke på Skt. Jørgensbjerg påbegyndes. Den er viet til søfartens helgen Skt. Clemens (altså ikke Skt. Jørgen) og den bygges af frådsten (kildekalksten fra Roskildes mange kilder). Den er formodentlig sammen med den første stendomkirke Danmarks første og dermed ældste stenkirke. For at få plads til kirken jævnes en bronzealderhøj på stedet ud.

Forrige år   Næste    Kort  Register  Tidstavle