Volden
Volden

Her ses et snit gennem nordvolden på Provstevænget. På væggene i hullet kan man se de lyse spor efter den vold, som har været kastet op på stedet.