København
København
Grundplan over borgen
                                                            

Det oprindelige voldsted blev i 1200-tallet udbygget til en borg, der i følge udgravningerne kan have set sådan ud. Borgen blev sammen med byen erobret i 1368. Hansestæderne (et forbund af nordeuropæiske handelsbyer med Lübeck i spidsen), følte borgen som så stor en trussel imod deres handel og skibsfart, at de lod den nedrive til grunden året efter; 37 stenhuggere blev hentet ind fra de nordtyske byer, og de gjorde deres arbejde grundigt. En helt ny borg måtte siden opføres.