1369

Rigsrådet slutter fred med Hansaen i Stralsund. 47 stenhuggere er ved at rive borgen i København ned. Hansaen får udleveret borgene ved Øresund i 15 år som pant på freden. Kong Valdemar har ikke skrevet under på betingelserne.

Brødrene Gyncelin og Jacob pantsætter ejendommen Algade 8 til Jens Pedersen Læge for 3 år. Til gengæld får de 35 mark sølv. Jens Pedersen må i løbet af perioden godt bygge til på grunden mod at få udgifterne refunderet. Det gør han.

Skt. Katrine den ældres alter grundlægges. Det ejede gods i 4 herreder (mest i Ods) og i Roskilde by.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle