Knud Lavard
Knud Lavard

Skt. Bendts Kirke
                                                              

Knud Lavard blev helgenkåret i 1169, og hans jordiske rester blev 25/6 1170 begravet ved højalteret i Skt. Bendts Kirke i Ringsted. I hvælvingerne i kirken blev der nogle år efter malet nogle kalkmalerier, hvoraf ét (vist her) forestiller Knud. Knud blev helgenfejret på bestemte dage, og for at man kunne skelne ham fra kongehelgenen Knud (den Hellige) kaldte man de to Knud'er henholdsvis Knud Hertug og Knud Konge.