1135               Peter Bodilsen
Skt. Peders Kloster
Skovkloster
Ærkebisp Eskild
Peter Bodilsens stamtavle

Peter Bodilsen (død tidligst 1142) var en af Sjællands rigeste mænd og sammen med sin mor og sine brødre samt biskop Eskild oprettede han Skt. Peders Kloster i Næstved, et Benediktinerkloster. Peter havde sin egen kapellan: Nothold. Peter var så mægtig, at Nothold blev biskop af Ribe efter slaget ved Fodevig. Peter Bodilsen stod 1123 bag kravet til præsterne på Sjælland om, at de skulle leve i cølibat. Han og hans allierede for ret voldsomt frem: Smed gifte præster ud af præstegårdene, tvang tinget til at vedtage ordningen. Han var en magtfuld herre.

En anden rigmand i samtiden, Skjalm Hvide, var måske rigere end Peter Bodilsen (men han var i hvert fald rigere, end Skjalms sønner hver for sig, som delte rigdommen efter Skjalm mellem sig). Der var ondt blod mellem hviderne og Peter Bodilsen. I hvert fald påstår Saxo, at Peter på Sjællands landting - uden held - prøvede at få fradømt hviderne deres ejendom i 1136.