1133 1137  1170  1177  Ærkebiskop Eskild
Eskilds liv

Eskilds borge

Eskilds klostre

Ærkebispevalget 1177

Oversigt over biskopper

Oversigt over ærkebisper

Sådan forestillede Louis Moe sig Eskild. Eskild blev op imod 80 år gammel, en meget høj alder i middelalderen. Derfor er han også tegnet som en gammel mand.

Investiturstrid kirke/konge