1140

 Bisp Herman dør og Asser eller Asker bliver biskop. Asser har været munk på Eskilsø for siden at ende som kapellan for kong Erik Lam.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle