1171

Absalon udsteder sammen med ærkebisp Eskild den sjællandske kirkelov. Her fastslås, at præster skal leve i cølibat (ikke må gifte sig), at bønderne skal betale tiende, hvoraf en tredjedel skal gå til biskoppen, at en lang række sager (f.eks. alt, som har med ægteskabet og kønslivet at gøre) skal dømmes ved de kirkelige domstole.

Klostret på Eskilsø får rigelige gaver af Absalon. Der er dels tale om pengegaver, men også godsgaver. Disse gaver gør, at klostret under abbed Vilhelm blomstrer vældigt op.
Et af de skibe, der er fundet i Roskilde havn, lastskibet  Roskilde 9, er bygget dette år.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle