1170

Arbejdet med at bygge den nuværende teglstensdomkirke påbegyndes. Den bygges uden på frådstenskirken. Teglene brændes i “Teglgårdshaven”, som ligger på den nuværende parcelgårds jorder ved Boserup. Forbilledet har for Absalon i første række være den kirke, han også udbyggede i Sorø, Hvideslægtens begravelseskirke.

Ved en stor kirkefest i Ringsted får kong Valdemar markeret, at der er fred og orden i landet efter borgerkrige, venderkrige, rivalisering i kongeslægten. Han har fået overtalt ærkebisp Eskild til at få sin fader Knud Lavard kåret som helgen. Knud bliver begravet i et fornemt helgenskrin ved højalteret i Skt. Bendts Kirke, som fra nu af bliver kongeslægtens begravelseskirke (ikke Roskilde Domkirke: Den er bispens, ikke kongens kirke). Valdemar får også Eskild til at krone og salve sin søn Knud som fremtidig konge og efterfølger. Arvefølgen er dermed sikret.

Kongen og hans stormænd bygger i disse år en række borge, der skal sikre landet mod overfald fra søsiden: Kongen bygger Sprogø, Korsør og Vordingborg, Esbern Snarre bygger Kalundborg, Absalon bygger København og Eskild bygger Åhus i Skåne.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle