Bispegården
Bispegården

Bebyggelseshistorie

Tegning fra 1727

 

Den samlede frådstensfløj med trappeudbygningen mod syd og kapellet mod øst, som det fremgår af opmålingen fra 1727.