Konventhuset
Bispegården

 

Foto af vestende

 

Foto af sydside

I tilknytning til Bispegården lå der mod nord fra omkr. 1200 var ret lille kancelli, bygget af frådsten.

Ca. 1390 er der behov for mere plads og huset udbygges. Der kan i perioder have boet kannikker i bygningen, som er det eneste bevarede middelalderhus i Roskilde - bortset fra kirkerne.