1250            Jacobus Nicolai de Dacia
Det lærde Roskilde

Nogle roskildeklerke fik gennem deres ophold i Paris smag for det fremmede, så at de blev i udlandet efter endt studium. Blandt disse og af helt internationalt tilsnit kan nævnes Jacobus Nicolai de Dacia, som blev forstander for den engelske nation i ved universitetet i Paris (studenter-organisation), hvortil også skandinaverne hørte. I Paris kom han i forbindelse med en meget fremstående fransk-engelsk dame, Lady Mary af Pembroke, Grundlæggeren af Pembroke College i Cambridge. Hun skaffede 1366 magister Jacobus et kannikkeembede i kapitlet ved universitetsbyens bispesæde Ely, måske som belønning for et latinsk mindedigt over hendes afdøde ægtefælle, Jarlen af Pembroke. Gennem Jacobus fra Roskilde er Danmark repræsenteret blandt Middelalderens lærde "versificatorer", versdigtere.

Jacobus skrev en berømt latinsk lovprisning af Jomfru Maria, Salutacio Beate Marie, hvor man (i den danske oversættelse) kan se en tydelig henvisning til Roskilde:

  Hil dig, du relikviekar  
  du bjerg, hvorfra rosenkilden springer frem  
  du kildevæld, du klare strøm  
  som vederkvæger Roars rige.