1250

Hertug Abel af Sønderjylland lader nogle af sine folk føre sin broder kongen, Erik Plovpenning, fra et forsoningsgilde i Slesvig for at lade ham halshugge. Før bødlerne hugger hovedet af kongen, spørger de ham i følge et sagn om, hvor han har gemt sine skatte. Og kongen rækker dem nøglerne til et skrin, som befinder sig i Gråbrødre Kloster i Roskilde. Kongen halshugges, liget påføres tunge jernkæder, så det er let at sænke i Slien. Liget bliver dog siden fundet (og begravet i Ringsted). Da Abel som konge kommer til Roskilde, opsøger han Gråbrødre Kloster for at åbne kisten. Og finder en … munkekutte og et brev, hvor Erik ønsker at blive begravet i kutten og i Gråbrødre Kloster (hvad han altså ikke blev).

Kong Abel og dronning Mechtilde krones i Roskilde af ærkebiskop Uffe og tilbageleverer København til biskoppen.

Kapitelhuset udbygges mod syd, så at bygningen bliver 3 fag lang.

Petrus de Dacia med Tilnavnet Philomena (Nattergal, altså Peter Nattergal) virker som kannik i Roskilde. Han har efterladt sig matematiske, astronomiske og medicinske Skrifter, der har været kendt rundt om i Europa.

Kannikembedet som provst er oprettet i 1200-årene, måske helt tilbage til omkring 1150. Det ejede gods i hele 9 herreder med hovedvægt på Bukkerup i Merløse herred, Valby i Slagelse herred og en del spredt strøgods i Bårse herred.

Skt. Jacobs, Betlehems eller Greve præbende i Tune herred var et af de præbender, domprovst Jens Grand grundlagde ca. 1250, før han blev ærkebiskop i Lund. Det hed oprindeligt Skt. Jacobs præbende.

Stenløse præbende i Ølstykke herred grundlægges af domprovst Jens Grand, før han blev ærkebiskop i Lund. Godset er fordelt på 8 herreder, oprindeligt mest i Ølstykke og Merløse herreder, men til slut også meget i Års herred. Gårdene i Årby har præbendet således fået i bytte med kronen 1562 for 4 gårde i Stenløse.

Jens Grand grundlægger også præbenderne Janua og de 6.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle