1238

  

Domprovst Nicolaus dør dette år. Næste provst er  Petrus Inguari /Peter Ingvorsen.

Første gang vi hører om en kantor i Roskilde (længe før det bliver et fint embede) er med kantoren Jordanus, der dør dette år.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle