1240

Kongen, Valdemar Sejr, forærer bisp Niels Saltholm med de gode muligheder for kvæggræsning.

Kongen, Valdemar Sejr, lader udarbejde en fortegnelse over kronens/statens og kongefamiliens indtægter og ejendomme (Kong Valdemars Jordebog). Vurderes Roskilde ud fra denne, må den have været en meget velstående by. For skatteindtægten af Roskilde udgør årligt 80 mark sølv. Det er det højeste (der er kendt) i landet (jordebogen kendes kun delvis og mange herreder og landsdele mangler), og det er dobbelt så højt som den by, der betalte næstmest på Sjælland, nemlig Næstved. Det er også nu, at befolkningsudviklingen sikkert toppe. Der har nok levet mellem 5000 og 10.000 mennesker i byen fra midten af 1200-tallet. Siden faldt det, og det kom først op på lignende højder i slutningen af 1800-tallet.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle