1241

 

 

Biskop Niels (Stigsen) bliver ved Valdemar Sejrs død kansler for den nye konge Erik (Plovpenning).

 

  

Domprovst Petrus Inguari dør. Næste provst er Petrus Unæson /Peter Unesen.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle