1264

Skt. Agnes Kloster (for nonner af dominikanerordenen) opføres for midler tilhørende  kong Erik Plovpennings arvelod (2 af hans døtre får ophold). Klostret lå ved den nuværende Skt. Agnesvej. Det er et meget rigt kloster med plads til 24 nonner. I begyndelsen af klosterets eksistens høres der foruden om nonner også om beginer med tilknytning til klostret. Beginerne var sammenslutninger af fattige kvinder.

Agnete klosters første priorinde er Erik Plovpennings datter Agnes.

Bisp Thyge af Århus udsteder et afladsbrev til alle, som giver gaver til Agnete kloster. Når det var Århusbispen, der udstedte brevet, var det fordi Roskildebispen Peder Bang p.gr.a. konflikt med kongen var flygtet ud af riget.

Thomas af Canterburys alter er grundlagt efter Thomas af Canterburys kanonisering 1173. Sikkert 11/4 1264. Det og alteret for Andreas er dermed de først kendte sidealtre i domkirken. Det ejede gods i 2 herreder omkring Roskilde. Der blev siden  flyttet rundt på den oprindelige godsmasse ved et mageskifte med kronen 20/4 1561.

Alteret for Skt. Andreas oprettes. Det blev stiftet ved Niels Juresens død 11/4. Det og alteret for Thomas af Canterbury er de først kendte sidealtre i domkirken

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle