1343

Yngre Sjællandske Krønike beretter, at Valdemar Atterdags brandenborgske marsk Frederik von Locken bekæmper holstenerne på Sjælland. "Øen ryddes for kvæg af både danske og tyske, og mange bønder lemlæstes af dem. Byen Køge brændes af og mange landsbyer lægges øde. Bisp Svend af Århus og Jacob Poulsen, dekan i Roskilde, fanges på vej til Roskilde og føres til Padborg. Der lyses interdikt over landet". At fange kirkens folk skulle netop udløse, at landet blev lyst i band. Her skete det.

Kongen, Valdemar Atterdags slutter fred med den svenske konge i Helsingborg og afstår på skrømt Skåne for en tid. Den eneste almindelige borger, der er medunderskriver på dokumentet er Gynceke af Falkendal fra Roskilde.

Kantor Petrus Strangonis dør. Ny kantor bliver Michaelis de Ringstadis (Mikkel fra Ringsted). Tidligere kantor Jens af Kappelgård bliver provst

Agnete klosters priorinde Cecilie, enke efter Jens Sjællandsfar, nævnes ikke herefter. Den næste priorinde, man kender, hedder Elisabeth Pedersdatter.

Janua præbende i Ringsted herred er egentlig grundlagt af domprovst Jens Grand, før han blev ærkebiskop i Lund. Janua betyder døren. Det er det magreste præbende, som en ny kannik startede med at få. Det er døren til at blive kannik.

Alteret for Skt. Andreas bliver annekteret af præbendet Janua 16/8. Dermed får det fattige præbende lidt flere indtægter.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle