1284

Skt. Agnete kloster får en gård i Glim, da en klostergiven datter afleverer sin medgift som gave. 

Domprovstegården (bygget af domprovst, senere ærkebiskop, Jens Grand) skænkes til kannikkerne som bolig.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle