1283

Der var problemer med at skaffe alle de penge, der var brug for for at genopbygge domkirken efter branden. Derfor udstedte 10 fremmede biskopper i Rom et afladsbrev, der gav syndsforladelse til alle, der indbetalte penge til kirkens genopførelse.

   wpe1.jpg (14455 bytes)

Ærkedegn Jacobus Syoborus dør.  Efterfølgeren var Johannes Krag .

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle