1286

En samling huse, Lothenstoft (Lothins toft, hvilket betyder det til bebyggelsen afgrænsede område) nævnes i Skt. Mortens Sogn uden for volden. Der er sikkert tale om en bebyggelse fra vikingetiden. Gårdene gives til Skt. Clara Kloster af Niels Herman(sen).

Kongen, Erik Klipping, myrdes i Finderup Lade ved Viborg, og ved Danehoffet året efter dømmes en række stormænd for mordet. Blandt dem er kongens kammersvend Rane Jonsen af Hvideslægten.

Roskildes ældst kendte segl med byvåbnet er fra dette år.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle